Text

"P.M. angående blockad och bojkott mot Värmlandsbageriet..." 1933

Allmänna valmansförbundet ger sin syn på en facklig konflikt som seglat upp på Värmlandsbageriet på Tjärhovsgatan 1. Året år 1933.

Mot varandra står ägarinnan "Fröken H. Johansson” och de båda sparkade biträdena "Elvira T" och "Elvira B", som anser att de inte fått ut full betalning för inarbetad övertid.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

P.M. för husombud – 1930/40-tal

P.M. för husombud – 1930/40-tal

Valaffisch från högern valet 1931

Valaffisch från högern valet 1931

Valaffisch för Allmänna valmansförbundet 1920-tal

Valaffisch för Allmänna valmansförbundet 1920-tal

Valaffisch för Allmänna valmansförbundet 1920-tal

Valaffisch för Allmänna valmansförbundet 1920-tal

Valaffisch för högern valåret 1931

Valaffisch för högern valåret 1931

Valpropaganda med cykel 1936

Valpropaganda med cykel 1936

Valreklam för Allmänna valmansförbundet 1936

Valreklam för Allmänna valmansförbundet 1936

”Nationellt medborgartåg mot bolsjevism och klasskamp!” 1933

”Nationellt medborgartåg mot bolsjevism och klasskamp!” 1933

”Svensk front mot kommunism och nazism!” 1934

”Svensk front mot kommunism och nazism!” 1934