Stalin i Stockholm
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stalin i Stockholm 1906

I april 1906 höll ryska socialdemokrater en kongress på Folkets Hus i Stockholm. Bland deltagarna på kongressen fanns bl.a. en viss Iosif Dzjugasjvili, senare i historien känd som Stalin.

Dokumentet till höger är en kopia av Stockholmspolisens persondossier över den blivande sovjetiska envåldshärskaren, upprättad den 24 april 1906. I persondossiern, som bygger på ett polisförhör, går Stalin under pseudonymen ”Ivan Ivanovitz Visarionovitz”.

I dossiern uppger ”Ivan” att han är född 1879 i Tiflis, Kaukasien. Som yrke uppger han journalist på tidningen "Demokratiska Konstitutia".  Vidare hävdar han att han är en politisk flykting och att han ämnar stanna i Stockholm i högst två veckor innan han planerar att fortsätta till Berlin.

I dossiern hittas även en kortare beskrivning av Ivans/Stalins utseende: ”Liten, spenslig; svart hår o d:o helskägg; koppärrig; bruna ögon; stor näsa".

På den kongress "Ivan" bevittnade i Stockholm fanns även andra framtida berömda revolutionärer som Vladimir Lenin närvarande. Från svenskt håll deltog bl.a. Hjalmar Branting, som agerade som kongressens öppningstalare.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad