Foto

Folkets hus, Barnhusgatan 14 från Norra Latinläroverkets skolgård

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Folkets Hus 1901

Folkets Hus 1901

Marinbiologen som blev arbetarrörelsens första arkivföreståndare

Marinbiologen som blev arbetarrörelsens första arkivföreståndare

SA-ledaren Wiklund vill hissa hakkorsflagga på Folkets Hus i Stockholm 1933

SA-ledaren Wiklund vill hissa hakkorsflagga på Folkets Hus i Stockholm 1933