En tidningssida
Text

FNs miljökonferens tar över Stockholm 1972

Måndagen den 5 juni 1972 började en två veckor lång miljökonferens i Stockholm anordnad av FN.  Det var den första miljövårdskonferens som FN ordnade och den bevakades intensivt av media.

”Miljöforum” – en samorganisation av Svenska FN-förbundet och Sveriges ungdomsorganisationers landsråd anordnade program under konferensen, där man beräknade att ett tusental besökare skulle delta.

En annan organisation kallad ”Folkets forum” – bestående av  De förenade FNL-grupperna, Stockholms Afrikagrupp, Vänsterpartiet kommunisterna, Svenska kvinnors vänsterförbund, Palestinagruppen i Stockholm, Eritreagruppen, Antidroggruppen, Alternativ stad, Stadsmiljögruppen, Arbetsgruppen Front mot avfolkningen, Energigruppen i Symbios, Projektgruppen Kapitalism och miljöförstöring, Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna, Förbundet kommunist, Revolutionära marxistiska förbundet, Socialistiska läkare, Socialistiska tekniker, Moungruppen i Norge, Svenk-kinesiska vänskapsförbundet, UBV (Latinamerikagrupperna), Pow-Wow-gruppen och National Indian Brotherhood – och som var politiskt aktiva engagerade sig också i konferensen med föredrag och programpunkter i ABF-huset.

Som katten bland hermelinerna dök också ”Livets forum” upp – en organisation som tillsammans med amerikanska ”Hog Farm” levde sin politik snarare än predikade om den – och erbjöd sig att organisera boende och programverksamhet för intresserade ungdomar från hela världen. Kommunen erbjöd dem motvilligt plats på Skarpnäcks flygfält.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnavårdsnämndens svar på polisens anmälan om förhållandena på Skarpnäcks flygplats under miljövårdskonferensen 1972

Barnavårdsnämndens svar på polisens anmälan om förhållandena på Skarpnäcks flygplats under miljövårdskonferensen 1972

Beredskapsåtgärder på Skarpnäcks flygfält under miljövårdskonferensen i Stockholm 1972

Beredskapsåtgärder på Skarpnäcks flygfält under miljövårdskonferensen i Stockholm 1972

FN:s Miljökonferens, alternativrörelsens egna annonsplatser.

FN:s Miljökonferens, alternativrörelsens egna annonsplatser.

FN:s Miljökonferens, alternativrörelsens engelska nyhetsbrev.

FN:s Miljökonferens, alternativrörelsens engelska nyhetsbrev.

FN:s miljökonferens 1972
Tema

FN:s miljökonferens 1972

Måndagen den 5 juni 1972 började en två veckor lång miljökonferens i Stockholm anordnad av FN, Förenta Nationerna. Svenska tidningar rapporterade dels om konferensen, men också om…

Flygblad mot FN:s miljökonferens 1972

Flygblad mot FN:s miljökonferens 1972

Miljödemonstranter får fängelseplats 1972

Miljödemonstranter får fängelseplats 1972

Polisen anmäler urartade förhållanden vid Skarpnäcks tältstad 1972

Polisen anmäler urartade förhållanden vid Skarpnäcks tältstad 1972

Skarpnäck
Tema

Skarpnäck

Stadsdelen Skarpnäck ligger på ett tidigare flygfält, och på samma plats som Skarpa by gjorde under medeltiden. Dagens Skarpnäck byggdes på 1980-talet.

Skarpnäcks flygfält 1972 - ett knark- och sexeldorado eller en samlingsplats för miljöintresserade ungdomar

Skarpnäcks flygfält 1972 - ett knark- och sexeldorado eller en samlingsplats för miljöintresserade ungdomar