En tidningssida
Text
Författare: Moberg, Åsa. Stockholms stadsarkiv

FNs miljökonferens tar över Stockholm 1972

Måndagen den 5 juni 1972 började en två veckor lång miljökonferens i Stockholm anordnad av FN.  Det var den första miljövårdskonferens som FN ordnade och den bevakades intensivt av media.

”Miljöforum” – en samorganisation av Svenska FN-förbundet och Sveriges ungdomsorganisationers landsråd anordnade program under konferensen, där man beräknade att ett tusental besökare skulle delta.

En annan organisation kallad ”Folkets forum” – bestående av  De förenade FNL-grupperna, Stockholms Afrikagrupp, Vänsterpartiet kommunisterna, Svenska kvinnors vänsterförbund, Palestinagruppen i Stockholm, Eritreagruppen, Antidroggruppen, Alternativ stad, Stadsmiljögruppen, Arbetsgruppen Front mot avfolkningen, Energigruppen i Symbios, Projektgruppen Kapitalism och miljöförstöring, Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna, Förbundet kommunist, Revolutionära marxistiska förbundet, Socialistiska läkare, Socialistiska tekniker, Moungruppen i Norge, Svenk-kinesiska vänskapsförbundet, UBV (Latinamerikagrupperna), Pow-Wow-gruppen och National Indian Brotherhood – och som var politiskt aktiva engagerade sig också i konferensen med föredrag och programpunkter i ABF-huset.

Som katten bland hermelinerna dök också ”Livets forum” upp – en organisation som tillsammans med amerikanska ”Hog Farm” levde sin politik snarare än predikade om den – och erbjöd sig att organisera boende och programverksamhet för intresserade ungdomar från hela världen. Kommunen erbjöd dem motvilligt plats på Skarpnäcks flygfält.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad