Text

Beredskapsåtgärder på Skarpnäcks flygfält under miljövårdskonferensen i Stockholm 1972

I slutet av maj hade de sociala myndigheterna i Stockholm arbetat fram beredskapsåtgärder för att på bästa sätt kunna ta hand om folk som besökte FNs miljövårdskonferens i Stockholm våren 1972.

Noggranna anvisningar för hur tältplatsen vid Skarpnäck skulle utrustas, hur ordningen skulle säkras och vilka arbetsuppgifter som skulle skötas av respektive barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd och socialnämnd fanns angivna. Samt vilken hjälp man väntade sig av den amerikanska alternativrörelsen Hog Farm.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnavårdsnämndens svar på polisens anmälan om förhållandena på Skarpnäcks flygplats under miljövårdskonferensen 1972

Barnavårdsnämndens svar på polisens anmälan om förhållandena på Skarpnäcks flygplats under miljövårdskonferensen 1972

FN:s miljökonferens 1972
Tema

FN:s miljökonferens 1972

Måndagen den 5 juni 1972 började en två veckor lång miljökonferens i Stockholm anordnad av FN, Förenta Nationerna. Svenska tidningar rapporterade dels om konferensen, men också om…

FNs miljökonferens tar över Stockholm 1972

FNs miljökonferens tar över Stockholm 1972

Miljödemonstranter får fängelseplats 1972

Miljödemonstranter får fängelseplats 1972

Polisen anmäler urartade förhållanden vid Skarpnäcks tältstad 1972

Polisen anmäler urartade förhållanden vid Skarpnäcks tältstad 1972

Skarpnäck
Tema

Skarpnäck

Stadsdelen Skarpnäck ligger på ett tidigare flygfält, och på samma plats som Skarpa by gjorde under medeltiden. Dagens Skarpnäck byggdes på 1980-talet.

Skarpnäcks flygfält 1972 - ett knark- och sexeldorado eller en samlingsplats för miljöintresserade ungdomar

Skarpnäcks flygfält 1972 - ett knark- och sexeldorado eller en samlingsplats för miljöintresserade ungdomar