Text

Skarpnäcks flygfält 1972 - ett knark- och sexeldorado eller en samlingsplats för miljöintresserade ungdomar

I juni 1972 anordnade FN en tvåveckors miljövårdskonferens i Stockholm. För att ta hand om alla tillresande ungdomar som engagerat sig i miljörörelsen anordnade kommunen ett tältläger på Skarpnäcks flygfält.

En kriminalinspektör på besök blev förfärad – haschdimmorna låg täta, underåriga flickor tvingades till samlag i tälten och män från det närliggande boendet för hemlösa söp och slogs. Han gjorde en anmälan till Barnavårdsnämnden.

Personal från barnavårdsnämnden, socialvården och nykterhetsvården befann sig dagligen på fältet och kände inte alls igen beskrivningarna från polis eller media.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnavårdsnämndens svar på polisens anmälan om förhållandena på Skarpnäcks flygplats under miljövårdskonferensen 1972

Barnavårdsnämndens svar på polisens anmälan om förhållandena på Skarpnäcks flygplats under miljövårdskonferensen 1972

Beredskapsåtgärder på Skarpnäcks flygfält under miljövårdskonferensen i Stockholm 1972

Beredskapsåtgärder på Skarpnäcks flygfält under miljövårdskonferensen i Stockholm 1972

FN:s miljökonferens 1972
Tema

FN:s miljökonferens 1972

Måndagen den 5 juni 1972 började en två veckor lång miljökonferens i Stockholm anordnad av FN, Förenta Nationerna. Svenska tidningar rapporterade dels om konferensen, men också om…

FNs miljökonferens tar över Stockholm 1972

FNs miljökonferens tar över Stockholm 1972

Miljödemonstranter får fängelseplats 1972

Miljödemonstranter får fängelseplats 1972

Polisen anmäler urartade förhållanden vid Skarpnäcks tältstad 1972

Polisen anmäler urartade förhållanden vid Skarpnäcks tältstad 1972

Skarpnäck
Tema

Skarpnäck

Stadsdelen Skarpnäck ligger på ett tidigare flygfält, och på samma plats som Skarpa by gjorde under medeltiden. Dagens Skarpnäck byggdes på 1980-talet.