Reklam för Folkets Forums event i ABF-huset under FN:s miljökonferens
Reklam för Folkets Forums event i ABF-huset
Reklam för Folkets Forums event i ABF-huset
Foto

FN:s Miljökonferens, alternativrörelsens egna annonsplatser.

Folkets Forum var namnet på alternativrörelsens samarbetsorganisation under FN:s miljökonferens 1972.

De anordnade ett event i ABF-huset under hela FN:s miljökonferens mellan 5-16 juni. 

För att nå ut med sitt budskap använde de ett antal stora annonsplatser.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

FN:s Miljökonferens, alternativrörelsens engelska nyhetsbrev.

FN:s Miljökonferens, alternativrörelsens engelska nyhetsbrev.

FNs miljökonferens tar över Stockholm 1972

FNs miljökonferens tar över Stockholm 1972