Foto

Josef Norén. Ledamot av stadsfullmäktige 1912-1920

Född i Partille i Göteborgs- och Bohuslän 18721014.

Stadsfullmäktig 1912-1920 (vald av Allmänna valmansförbundet 1912-1919, vald av De borgerliga 1919-1920).

Praktik hos arkitekt Ferdinand Boberg. Ritare och kontrollant vid uppförandet av Centralposthuset i Stockholm 1898-1903. Erhöll byggnadsrättigheter 1905. Bland uppförda byggnader märkas Sveriges hus vid världsutställningen i S:t Louis 1904, ministerhotellet på Blasieholmen 1911, Saltsjöbadens kyrka 1912, Nordiska kompaniet (NK) i Stockholm 1914-1915, ett flertal av Stockholms kristidsbyggen med mera.

Död 19360306.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 76.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Debatt om understöd till de som drabbats av mobiliseringen efter första världskrigets utbrott - stadsfullmäktige 1914

Debatt om understöd till de som drabbats av mobiliseringen efter första världskrigets utbrott - stadsfullmäktige 1914

NK - poddradio

NK - poddradio

NK-huset, Hamngatan 18-20 (Hästen 19)

NK-huset, Hamngatan 18-20 (Hästen 19)