Text
Författare: Holm, Sven. Stockholms stadsarkiv

Ansökan om hjälp till änkan Wahlberg och hennes tre barn efter Norrmalmstorgsolyckan 1778

Den 30 december 1778 arrangerades en stor fest för folket på Gustav Adolfs torg – som på den tiden hette Norrmalmstorg. Över torget hade byggts en provisorisk festhall med läktare. Gratis mat och vin utlovades till de som kom. Orsaken till kalaset var att kung Gustav III:s drottning Sofia Magdalena fött en son, den blivande Gustav IV Adolf.

Festligheterna slutade dock i en katastrof. Den tillfälliga festsalen fylldes till bredden av människor och många fick sätta livet till i trängseln.

Redan dagen därpå skänkte änkedrottning Lovisa Ulrika, och förmodligen några fler, pengar att delas ut bland de drabbade. De inkomna medlen kom att fördelas av Överståthållarämbetet. Ville man ha del av dessa gällde därför att ansöka om pengarna. Här är det Sven Holm som skriver å änkan Anna Maria Wahlbergs vägnar: 

Som brandvakts soldaten Jonas Wahlberg, [svårtytt], omkommit, i den olyckeliga händelsen på Norremalms-Torg [svårtydd förkortning]: d. 30 December 1778. Ok efter sig lämnat Enkan Anna Maria Wahlberg, samt 3ne Barn: hvilka alla hos mig är boende i staden vid Baggensgatan; uti största uselhet och fattigdom; Lämnas på begäran deta bewis, det hon ej är i stånd få sin döda man efter vanligit Christeligt bruk till jorden; fördenskull varder förenämnd Enka hos höga vederbörande, på det högstas allerödmjukast recommenderat, at få åtnjuta någon hjelp af de medel som det Christeligit sinnade meniskior till detta ändamåhl sammanskjutas. Stockholm d. 2. Jan: 1779

Sven Holm

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad