Tyska församlingen i Stockholm anordnar minnesgudstjänst för kejsar Wilhelm I 1888
Text

Tyska församlingen i Stockholm anordnar minnesgudstjänst för kejsar Wilhelm I 1888

Den 9 mars 1888 avled den tyska kejsaren Wilhelm I i Berlin. I Stockholm uppmärksammades majestätets frånfälle med en särskild minnesgudstjänst i stadens tyska kyrka, S:t Gertrud i Gamla stan.

Det tryckta programmet från händelsen går att beskåda ovan. Bland punkterna i programmet finns bl.a. framförande av sorgemusik av Mozart.  

Stockholms tyska församling spårar sitt ursprung tillbaka till 1571, då stadens tyska befolkning av Johan III gavs rätten att bilda en egen församling. Redan Johan III:s far Gustav Vasa hade 1558 gett tyskarna i Stockholm rätt att hålla predikningar på tyskt tungomål. Tyskar har levt och verkat i Stockholm ända sedan stadens grundläggning på 1200-talet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Den trespråkiga staden / Magnus Hansson

Den trespråkiga staden / Magnus Hansson

Karl IX:s stadsfästelsebrev till Stockholms tyska församling 1607

Karl IX:s stadsfästelsebrev till Stockholms tyska församling 1607

Tyska Brinken från Mälartorget mot Tyska kyrkan

Tyska Brinken från Mälartorget mot Tyska kyrkan

Tyska kyrkan, södra portalen, Svartmangatan 14

Tyska kyrkan, södra portalen, Svartmangatan 14

Tyskar på Persiljegränd / Harald Norbelie

Tyskar på Persiljegränd / Harald Norbelie