Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Tyska Brinken från Mälartorget mot Tyska kyrkan

Uppdaterad