Foto

Tyska Brinken från Mälartorget mot Tyska kyrkan