Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Tyska Brinken från Mälartorget mot Tyska kyrkan

Uppdaterad