Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Kvinnliga patienters rätt att neka till läkarstudenters observation - debatt i stadsfullmäktige 1906

Paulus Bernhard (Berndt) RomareHösten 1905 hade fullmäktigeledamoten Paulus Bernhard Romare (1857-1918) motionerat om att kvinnors rätt att säga nej till att förevisas för läkarstuderande vid gynekologiska undersökningar. Motionen gällde särskilt reglerna för en planerad ny avdelning på Sabbatsbergs sjukhus. Frågan kom att behandlas 1906 och här hittar du ett antal handlingar som visar hur frågan diskuterades och hanterades.

1) I ett bihang till beredningskottets utlåtande yttrar sig hälsovårdsnämnden, sjukhusstyrelsen, överläkare F. Westermark och sjukhusdirektör Dr. Wetterdahl.

2) Beredningskottets rekommenderade beslut till stadsfullmäktige finner ni i sagda utlåtande. Där kan ni också läsa vad reservanten Norström var missnöjd med i förslaget.

3) Måndagen den 18 juni debatterades frågan i stadsfullmäktige. I protokollet över debatten kan ni följa stenografernas skildring av meningsutbytet. De som yttrar sig är Karl Oskar Medin, herrarna Enell, Buhre, Sundell, Sondén, Kinander, Bendixson, Fries, Johan Östberg och Greve von Rosen samt fullmäktiges vice ordförande Gustraf Fredik Östberg.

4) I beslutsprotokollet kan ni se vilket beslut fullmäktige fattade efter debatten den 18 juni.

En liknande diskussion hade ägt rum redan 1879

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad