Foto

Porträtt av Sixten Gabriel von Friesen, politiker, skol- och kommunalman

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Sixten Gabriel von Friesen. Ledamot av stadsfullmäktige från 1887

Sixten Gabriel von Friesen. Ledamot av stadsfullmäktige från 1887