Foto

Sven Palme. Ledamot av stadsfullmäktige 1904-1915

Sven Theodor Palme (1854-1934) tillhörde De frisinnade och var särskilt engagerad i försäkringsväsendet. Farfar till sedermera världsberömde statsminister Olof Palme.

Fotografi med biografi ur: Stockholms stadsfullmäktiges sjuttiofemårsjubileum, 1913-1938, Stockholm 1938, s. 54.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Debatt om eventuellt anslag till internationell kvinnorösträttskongress i Stadsfullmäktige 1910

Debatt om eventuellt anslag till internationell kvinnorösträttskongress i Stadsfullmäktige 1910

Motion om åtgärd för avskaffande, utom i fall av laga förhinder, av fullmakts användande vid stadsfullmäktigeval – Stadsfullmäktige 1912

Motion om åtgärd för avskaffande, utom i fall av laga förhinder, av fullmakts användande vid stadsfullmäktigeval – Stadsfullmäktige 1912