Text

Husmödrar rekommenderas köpa kött med Slakthusets stämpel

Annonsen publicerades i Svenska Dagbladet 2 januari 1916. Stockholms stads offentliga slakthus i Enskede invigdes 1912. Syftet var att kontrollera att allt kött var av god kvalitet och fritt från smittor. Läs mer om Slakthusets köttbesiktning och kontrollstämplar här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hållbarheten av köttet beror på dess behandling efter slakten! Reklam för Slakthusets kött

Hållbarheten av köttet beror på dess behandling efter slakten! Reklam för Slakthusets kött

Kött & Blod. Slakthusområdet i Johanneshov 100 år. Mat, människor och miljöer i Stockholms historia

Kött & Blod. Slakthusområdet i Johanneshov 100 år. Mat, människor och miljöer i Stockholms historia

När juverpudding skulle bli delikatess

När juverpudding skulle bli delikatess

Recept för att laga god mat av mindre smakliga delar av djurkroppar

Recept för att laga god mat av mindre smakliga delar av djurkroppar

Slakthusets tre kontrollstämplar 1912

Slakthusets tre kontrollstämplar 1912

Stockholmarnas årliga nötköttskonsumtion illustrerad som ko mellan Kungstornen

Stockholmarnas årliga nötköttskonsumtion illustrerad som ko mellan Kungstornen

Styckning på stadens torg, latrinpråmar vid kajerna och råttjakt på bakgårdarna. I KÖTT & BLOD, s. 20-35

Styckning på stadens torg, latrinpråmar vid kajerna och råttjakt på bakgårdarna. I KÖTT & BLOD, s. 20-35