Text
Författare: Stockholms stads Slakthus- och Saluhalls Styrelse. Stockholms stadsarkiv

Husmödrar rekommenderas köpa kött med Slakthusets stämpel

Annonsen publicerades i Svenska Dagbladet 2 januari 1916. Stockholms stads offentliga slakthus i Enskede invigdes 1912. Syftet var att kontrollera att allt kött var av god kvalitet och fritt från smittor. Läs mer om Slakthusets köttbesiktning och kontrollstämplar här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad