Figurin av en medeltida man med testikeldolk och duva.
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Mansfigurin

Mansfigurin, torso av keramik, ca 3,8 cm.

Figuren föreställer en medeltida man med en testikeldolk vid bältet. Han är klädd i kjortel och slängkappa med en duva i handen. Denna typ av små figurer i vitlera tillverkades i Tyskland i stort antal under 1400- och 1500-talen. Det finns både religiösa figurer, avbilder av helgon, och profana (icke-kyrkliga) som denna. Klädedräkten på figuren är äldre än 1400-tal.

Det vanligaste vapnet i både krigs- och fredstid var kniv eller dolk som kunde bäras av både män och kvinnor. På Helgeandsholmen hittades fem testikeldolkar med träskaft, daterade till 1300-tal, under utgrävningen 1978-1980. De har fått namnet testikel- eller njurdolk på grund av skaftets form.

Kjortel var det vanligaste klädesplagget för både män och kvinnor under medeltiden. Mantlar kunde vara halvcirkelformade eller vara försedd med kapuschong.  

Fynd från utgrävningen på Helgeandsholmen 1978-1980.

Föremålet står utställt på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad