tre exempel på medeltida testikeldolkar
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Testikeldolkar

Bilden visar en testikeldolk i brons (även kallad njurdolk), ett fäste till en testikeldolk och en liten mansfigurin som bär en testikeldolk i bätet.

Det vanligaste vapnet i både krigs- och fredstid var kniv eller dolk som kunde bäras av både män och kvinnor. På Helgeandsholmen hittades sex stycken tvåsidiga testikeldolkar med träskaft, daterade till 1300-tal, under utgrävningen 1978-1980. De har fått namnet testikel- eller njurdolk på grund av skaftets form.

Den lilla figurinen föreställer en medeltida man med en testikeldolk vid bältet. Han är klädd i kjortel och slängkappa med en duva i handen. Denna typ av små figurer i vitlera tillverkades i Tyskland i stort antal under 1400- och 1500-talen. Det finns både religiösa figurer, avbilder av helgon, och profana (icke-kyrkliga) som denna. Klädedräkten på figuren är äldre än 1400-tal.

Skaftet och figurinen är fynd från utgrävningen på Helgeandsholmen 1978-1980 och bronsdolken hittades under arbeten på Kungsgatan 1945.

Föremålen står utställda på Medeltidsmuseet.

Uppdaterad