Text

Motion om eventuellt behov att ingripa mot pantsättandet av kläder och sängkläder - Stadsfullmäktige 1912

Enligt Alma Hedin pantsätter många fattiga människor vanemässigt sina söndagskläder på måndagen för att sedan lösa ut dem på lördagen, i syfte att få fram pengar till något akut behov eller i värsta fall, för att tillfredställa någons spritbegär.

Motionären berättar att bland stadens 34 pantlånebanker finns en del som tar fyra öre i ränta per utlånad krona per månad - men även om man hämtar ut det pantsatta godset efter en dag får man betala de 4 örena. För de som varje vecka pantsätter söndagsdräkten innebar detta således en årsränta på 208 %.

Dessutom anser Hedin att det är ohygieniskt att blanda fattiga människors kläder i pantbanken.

På grund av ovanstående vill Hedin att Hälsovårdsnämnden och Fattigvårdsnämnden ska utreda ”i hvad mån det nuvarande systemet att mot pant af kläder och sängkläder utlåna penningar mot hög ränta kan innebära skada i ekonomiskt och hygieniskt hänseende för den enskilde och därigenom för staden såsom kommun, samt därefter vidtaga de åtgärder, förhållandena påkalla.”

Alma Hedin tillhörde inte något politiskt parti. Hon var syster till upptäcktsresanden Sven Hedin som var en Sveriges absolut mest kända personer 1912. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Alma Hedin, ledamot av Stadsfullmäktige

Alma Hedin, ledamot av Stadsfullmäktige

Ett pantlånekvitto

Ett pantlånekvitto

Exteriör av Stockholms Pantbank vid Brända Tomten, runt sekelskiftet 1900.

Exteriör av Stockholms Pantbank vid Brända Tomten, runt sekelskiftet 1900.

Tidsenligt. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 2, den 12 januari 1879

Tidsenligt. Bildskämt i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 2, den 12 januari 1879

Torkel Knutssonsgatan 29-31 söderut från Hornsgatan. Huset t.h. ligger vid Hornsgatan 51 och står här inför rivning. T.v. går en kvinna med paraply. Pantbank står det på husväggen

Torkel Knutssonsgatan 29-31 söderut från Hornsgatan. Huset t.h. ligger vid Hornsgatan 51 och står här inför rivning. T.v. går en kvinna med paraply. Pantbank står det på husväggen