Foto

Exteriör av Stockholms Pantbank vid Brända Tomten, runt sekelskiftet 1900.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Motion om eventuellt behov att ingripa mot pantsättandet av kläder och sängkläder - Stadsfullmäktige 1912

Motion om eventuellt behov att ingripa mot pantsättandet av kläder och sängkläder - Stadsfullmäktige 1912