Läs skylten
Text
Författare: Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet i Stockholm

Rörstrand, industrilämning

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid fornlämningen)

Här ligger resterna av Rörstrands porslinsfabrik. Det som återstår idag är en tipp med kasserat porslin. Fabriken låg i området mellan åren 1726 och 1926. Området kom att kallas Rörstrand eftersom sjön var beväxt med vassrör.

Redan under 1200-talet omnämns Rörstrand, då Magnus Ladulås donerade egendomen till Klara kloster. Under Gustav Vasa (1527) drogs området in till kronan.

1630 köptes Rörstrand av Mårten Rosenstierna. Han lät bygga ett slott på platsen som morgongåva åt sin hustru. Till slottet hörde en stor trädgård med terrasser och gångar i stjärnmönster. En trappa ledde ner till Klara sjö. Under drottning Kristinas tid var en skola för adeln förlagd till slottet. Idag finns spår av slottet i Filadelfiaförsamlingens anläggning vid Rörstrandsgatan.

Fabriken började sin tillverkning med fajansporslin. Under 1860-talet var Rörstrands porslinsfabrik en av landets största industrier.

Tillverkningen bestod av serviser, tekniskt porslin och kakelugnar. År 1900 fanns 1100 anställda, fabriken hade världsrykte och deltog med framgång i olika konst och industriutställningar.

Utbyggnaden av staden gjorde att marken behövdes till bostäder. 1926 lades Rörstrandsfabriken ner och tillverkningen flyttades först till Göteborg sedan till Lidköping.

Stockholms stadsmuseums skyltning
Stadsmuseet skyltar i första hand fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla parker och grönområden. Undantagvis skyltas också vissa torp och äldre gårdar.

Ansvaret för skyltarnas skötsel ligger på respektive stadsdel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad