Text

Stockholms förbrytarspråk och lägre slang 1910-1912

Arhur Thesleff var en finlandssvensk person som levde en tid i Stockholm vid sekelskiftet 1900. Han intresserade sig för romernas språk och kultur, men också för det språk som talades i de lägre samhällsskikten i Stockholm. Han gjorde sina språkforskningar bland samhällets utslagna människor. Detta språk ansågs ha släktskap med romernas språk, romani.

Thesleff bestämde att hans arkiv skulle doneras till Kungliga biblioteket i Stockholm efter hans död.

Ps Går det att hitta slangord som används än idag? Eller har de flesta  ändrat sin betydelse eller helt försvunnit?

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Zigenare - En inledande öfversikt till det af författaren vid Skansens vårfest anordnade zigenarlägret"

"Zigenare - En inledande öfversikt till det af författaren vid Skansens vårfest anordnade zigenarlägret"

Foto föreställande Arthur Thesleff

Foto föreställande Arthur Thesleff

Slangord och bångmål / Claes Lundin, August Strindberg

Slangord och bångmål / Claes Lundin, August Strindberg

Stockholmsslang : folkligt språk från 80-tal till 80-tal / Ulla-Britt Kotsinas

Stockholmsslang : folkligt språk från 80-tal till 80-tal / Ulla-Britt Kotsinas

Stockholmsspråk – dialekt, ekenssnack och rikssvenska / Magnus Hansson

Stockholmsspråk – dialekt, ekenssnack och rikssvenska / Magnus Hansson