Stockholms förbrytarspråk och lägre slang
Text

Stockholms förbrytarspråk och lägre slang 1910-1912

Arhur Thesleff var en finlandssvensk person som levde en tid i Stockholm vid sekelskiftet 1900. Han intresserade sig för romernas språk och kultur, men också för det språk som talades bland enkelt och fattigt folk i Stockholm. Han gjorde sina språkforskningar bland samhällets utslagna människor. Detta språk ansågs ha släktskap med romernas språk, romani.

Thesleff bestämde att hans arkiv skulle doneras till Kungliga biblioteket i Stockholm efter hans död.

Ps Går det att hitta slangord som används än idag? Eller har de flesta  ändrat sin betydelse eller helt försvunnit?


Boken har när den digitaliserades tyvärr fått flera förvrängda ord som alltså inte stämmer med originalet. De flesta orden går dock att läsa och är korrekta. Omdigitalisering av boken pågår.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Zigenare - En inledande öfversikt till det af författaren vid Skansens vårfest anordnade zigenarlägret"

"Zigenare - En inledande öfversikt till det af författaren vid Skansens vårfest anordnade zigenarlägret"

Foto föreställande Arthur Thesleff

Foto föreställande Arthur Thesleff

Slangord och bångmål / Claes Lundin, August Strindberg

Slangord och bångmål / Claes Lundin, August Strindberg

Stockholmsslang : folkligt språk från 80-tal till 80-tal / Ulla-Britt Kotsinas

Stockholmsslang : folkligt språk från 80-tal till 80-tal / Ulla-Britt Kotsinas

Stockholmsspråk – dialekt, ekenssnack och rikssvenska / Magnus Hansson

Stockholmsspråk – dialekt, ekenssnack och rikssvenska / Magnus Hansson