Text
Författare: Burtzeff, Vladimir (1862-1942). Stockholms stadsarkiv

Brev angående bildandet av svensk-ryskt sällskap till Anton Nyström 1918

Mot bakgrund av den ryska revolutionen 1917 vill Vladimir Burtzeff, med stöd av den kända svenska politikern Anna Lindhagen, öka kunskapen om Ryssland och dess kultur genom att bilda ett svensk-ryskt sällskap. Den här inbjudan gick ut till flera "framstående personer i Skandinavien" i hopp om att de skulle engagera sig i frågan. Målet var att skapa en ”möjlighet att närma de europeiska raserna till varandra i en gemensam kultur.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad