Text

Brev angående bildandet av svensk-ryskt sällskap till Anton Nyström 1918

Mot bakgrund av den ryska revolutionen 1917 vill Vladimir Burtzeff, med stöd av den kända svenska politikern Anna Lindhagen, öka kunskapen om Ryssland och dess kultur genom att bilda ett svensk-ryskt sällskap. Den här inbjudan gick ut till flera "framstående personer i Skandinavien" i hopp om att de skulle engagera sig i frågan. Målet var att skapa en ”möjlighet att närma de europeiska raserna till varandra i en gemensam kultur.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Doktor Anton Nyström porträtterad i Berlin 1904

Porträtt av Anton Nyström vid 22 års ålder 1864

Porträtt av Anton Nyström vid 22 års ålder 1864

Utlänningar i Stockholm under krigstiden åren 1914-1918

Utlänningar i Stockholm under krigstiden åren 1914-1918