Text

Motion angående framförande av önskemål från staden att Taxi anordnar speciell service för handikappade - Stadsfullmäktige 1969

Socialdemokraten Siv Blomqvist menar att det är så gott som omöjligt att få tag i en Taxi via telefon när det är dåligt väder eller när det är något publikarrangemang i staden. De som inte har någon funktionsnedsättning kan gå ut på gatan och har då en rimlig chans att få en bil, men den möjligheten saknar många med funktionsnedsättning. Då Taxi enligt motionären står får 60% av alla färdtjänstresor borde de inrätta en särskild telefonservice för de som är berättigade till färdtjänst.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Färdtjänstpersonal med trafikant

Färdtjänstpersonal med trafikant

Jämlikhet - för handikappade? [Informationsfilm]

Jämlikhet - för handikappade? [Informationsfilm]

Motion angående anordnande av hiss till de kommunala institutionerna i Högdalsgången 18 och 24 - Kommunfullmäktige 1971

Motion angående anordnande av hiss till de kommunala institutionerna i Högdalsgången 18 och 24 - Kommunfullmäktige 1971

Motion angående inrättande av radiotelefon i stadens handikappbussar - Erik Trädgårdh (m), Stadsfullmäktige 1969

Motion angående inrättande av radiotelefon i stadens handikappbussar - Erik Trädgårdh (m), Stadsfullmäktige 1969

Motion angående utbyggnad av de handikappades färdtjänst - Stadsfullmäktige 1969

Motion angående utbyggnad av de handikappades färdtjänst - Stadsfullmäktige 1969