Film & rörlig bild

Jämlikhet - för handikappade? [Informationsfilm]

Upplysningsfilm från 1970-talet om hur illa Stockholm är anpassat för rullstolsbundna. Rullstolsbundna personer går miste om många upplevelser i samhället på grund av att det inte finns någon framkomlighet. Exempel som tas upp är kulturhuset, simhallar och biosalonger. Svenska Filminstitutets chef Harry Schein intervjuas om hur det ser ut på Filmhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Jämlikhet med funktionsnedsättning
Tema

Jämlikhet med funktionsnedsättning

Hur har samhället jobbat med att ge alla människor lika möjligheter och rättigheter? Det finns en stark norm att alla kan gå, se, höra och koncentrera sig, till exempel. Jämlikhet…

Motion angående anordnande av hiss till de kommunala institutionerna i Högdalsgången 18 och 24 - Kommunfullmäktige 1971

Motion angående anordnande av hiss till de kommunala institutionerna i Högdalsgången 18 och 24 - Kommunfullmäktige 1971

Motion angående framförande av önskemål från staden att Taxi anordnar speciell service för handikappade - Stadsfullmäktige 1969

Motion angående framförande av önskemål från staden att Taxi anordnar speciell service för handikappade - Stadsfullmäktige 1969

Motion angående utbyggnad av de handikappades färdtjänst - Stadsfullmäktige 1969

Motion angående utbyggnad av de handikappades färdtjänst - Stadsfullmäktige 1969