Film & rörlig bild
Upphov: Tetavision Farsta för Kommunstyrelsens informationskommitté. Kungliga biblioteket

Jämlikhet - för handikappade? [Informationsfilm]

Upplysningsfilm från 1970-talet om hur illa Stockholm är anpassat för rullstolsbundna. Rullstolsbundna personer går miste om många upplevelser i samhället på grund av att det inte finns någon framkomlighet. Exempel som tas upp är kulturhuset, simhallar och biosalonger. Svenska Filminstitutets chef Harry Schein intervjuas om hur det ser ut på Filmhuset.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad