Text
Författare: Trädgårdh, Erik. Stockholms stadsarkiv

Motion angående inrättande av radiotelefon i stadens handikappbussar - Erik Trädgårdh (m), Stadsfullmäktige 1969

Moderaten Erik Trädgårdh skriver att rörelsehindrade barn nu skjutsas i bussar som genom brandkårens försorg blivit inredda för ändamålet. Alla bussarna har dock inte radiotelefon vilket bland annat komplicerar överlämning vid hämtande och lämnande av barn.

Motionären använder Stadens barnavårdsnämnds lekskola för rörelsehindrade barn på S:t Paulsgatan 19 som exempel.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad