Text
Författare: Wallbom, Harriet. Stockholms stadsarkiv

Motion angående utbyggnad av de handikappades färdtjänst - Stadsfullmäktige 1969

1969 skötte Brandkåren de funktionshindrades färdtjänst. Socialdemokraten Harriet Wallbom menar att Brandkåren inte klarat av körningen till olika kvällsevenemang på över ett år. Hon vill se en kraftig utbyggnad av färdtjänsten eftersom den är till för att "normalisera den rörelsehindrades livsföring".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad