Text

August Strindbergs brev till Anton Nyström 24 maj 1891

Strindberg skriver:

Kära Nyström,

Jag var alltför sönderrifven att våga mig ut; reste i tystnaden och ensamheten att reparera mig. Sänder nu de begärda böckerna.
Återses snart.

Med helsningar och Tack
Vänligen
August Strindberg
Långvik, Runmarö
24 maj 1891

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

August Strindberg anmäler Siri von Essen till kyrko- och skolrådet

August Strindberg anmäler Siri von Essen till kyrko- och skolrådet

August Strindberg efterfrågar information om Stockholms Arbetareinstitut - brev till Anton Nyström 1881

August Strindberg efterfrågar information om Stockholms Arbetareinstitut - brev till Anton Nyström 1881

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Foto av August Strindberg i 15-årsåldern

Foto av August Strindberg i 15-årsåldern

Kortbrev från August Strindberg till Anton Nyström 2 maj 1890

Kortbrev från August Strindberg till Anton Nyström 2 maj 1890