Text

Kortbrev från August Strindberg till Anton Nyström 2 maj 1890

Strindberg har fått en inbjudan från Doktor Nyström och hans hustru på Wahrendorffsgatan 10. Så här svarar författaren:

Anton Nyström,

Såvida min helsa icke ursäktar mig skall jag ha äran vara på platsen, och tacksam för Din vänliga bjudning ber jag om min vördsamma helsning till Din Fru.

Vänligen
August Strindberg
Bo den 2 maj 1890

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

August Strindberg - Fotografi

August Strindberg - Fotografi

August Strindberg efterfrågar information om Stockholms Arbetareinstitut - brev till Anton Nyström 1881

August Strindberg efterfrågar information om Stockholms Arbetareinstitut - brev till Anton Nyström 1881

August Strindbergs brev till Anton Nyström 24 maj 1891

August Strindbergs brev till Anton Nyström 24 maj 1891

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman

Doktor Anton Nyström porträtterad hos Rosalie Sjöman