Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Georges Vestarusa från Persien passerar Stockholm 1906 - polishandling från utlänningsexpeditionen

"Rest från Urimia 6 okt öfver Tifflis och vidare öfver St. Petersburg och Åbo. Skall nu fortsätta resan till Kristiania. Skall der söka få en del på persiska språket skrifna böcker tryckta. Få de ej böckerna tryckta der resa de till Amerika. Hans sällskap (10 herrar o 1 dam) äro arbetefolk och skola söka arbete i Norge. Alla äro ifrån Urmina. Reser i afton till Kristiania."

Enligt polisens arkiv från 1900-talets första år är de flesta personer som invandrade till Stockholm från utlandet från Finland, Baltikum och Ryssland. Men det kom även immigranter från Östeuropa och Persien.

Läs polisens förhör med Georges Vestarusa som rest från Urmia, Persien. Materialet är kortfattat och lämnar många frågor obesvarade. Varför ville eller kunde han inte stanna i Stockholm? Hur såg hans livsförhållanden ut där han reste ifrån? Är Georges och hans sällskap flyktingar, handelsresande eller missionärer?

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad