Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Dagordning för möte i Radikala klubben

Radikala klubben var ett politiskt sällskap som arbetade för demokratiska reformer. Här kallas medlemmarna till möte. På dagordning står tre punkter:

  • Anna Lindhagen ska inleda ett samtal om klubbens inställning till ett närmande mellan de skandinaviska folken
  • G. Stjernstedt ska inleda punkten om förberedelser för Radikala klubbens offentliga möte om antimilitaristfrågan
  • H. von Melsted har föreslagit att klubben ska uttala sig offentligt till stöd för en 1:a maj-demonstrant som burit en fana med texten: "Ned med tronen, altaret och pänningepåsen!"


Mötet skulle hållas i klubblokalen på Arsenalsgatan 2.

Den här dagordningen finns i Anton Nyströms personliga arkiv. Anton Nyström var en känd läkare, föreläsare och debattör i Stockholm runt sekelskiftet 1900 och mycket aktiv i olika reformivrande föreningar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad