Text

Dagordning för möte i Radikala klubben

Radikala klubben var ett politiskt sällskap som arbetade för demokratiska reformer. Här kallas medlemmarna till möte. På dagordning står tre punkter:

  • Anna Lindhagen ska inleda ett samtal om klubbens inställning till ett närmande mellan de skandinaviska folken
  • G. Stjernstedt ska inleda punkten om förberedelser för Radikala klubbens offentliga möte om antimilitaristfrågan
  • H. von Melsted har föreslagit att klubben ska uttala sig offentligt till stöd för en 1:a maj-demonstrant som burit en fana med texten: "Ned med tronen, altaret och pänningepåsen!"


Mötet skulle hållas i klubblokalen på Arsenalsgatan 2.

Den här dagordningen finns i Anton Nyströms personliga arkiv. Anton Nyström var en känd läkare, föreläsare och debattör i Stockholm runt sekelskiftet 1900 och mycket aktiv i olika reformivrande föreningar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

"Till Allmänheten!" Upprop i protest mot att Viktor Lennstrand dömts för religionsbrott

Bestämd gensaga mot preventivlagen. Radikala klubben tar i detta fall Hinke Bergegrens parti - pressklipp

Bestämd gensaga mot preventivlagen. Radikala klubben tar i detta fall Hinke Bergegrens parti - pressklipp

Förfrågan om Anton Nyström vill vara med i Sällskapet för yttrandefrihet - brev och stadgar

Förfrågan om Anton Nyström vill vara med i Sällskapet för yttrandefrihet - brev och stadgar

Polisen beslagtar Stormklockan

Polisen beslagtar Stormklockan

Reformföreningens program 1880

Reformföreningens program 1880