Läs Reformföreningens stadgar
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Reformföreningens stadgar 1879

Reformföreningen ville bland annat verka för religionsfrihet, bildning och att fler fick rösträtt. Här är föreningens stadgar. I dem finns angivet vad det kostar att vara medlem, hur det går till att fatta beslut i föreningen och dylikt - men även hur föreningen ska arbeta för att få igenom politiska reformer. Ett mål är att få in fler "frisinnade" representanter i Riksdag och kommunfullmäktige.

Vill du veta mer om vilka frågor Reformföreningen drev kan du läsa deras program här.

En av föreningens aktiva medlemmar var läkaren, föreläsaren och debattören Anton Nyström. Det här exemplaret av Reformföreningens stadgar låg i Nyströms personliga arkiv som finns bevarat på Stockholms stadsarkiv. Det är således inte osannolikt att understrykningarna i texten är Anton Nyströms.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad