Text
Författare: Bengt Nilsson. Stockholms stadsarkiv

Elevuppsats av Bengt Nilsson - "Betydelsen av ett sunt idrottsliv" Nya Elementarskolan VT 1912

Ett sunt idrottsliv i friska luften förebygger sjukdomar och är en bra motvikt mot stillasittande studier inomhus, skrev Bengt Nilsson, elev på Nya Elementarskolan i sin uppsats. Idrotten "stärker krafterna och ger håg för arbetet, och arbetet adlar människan", men idrotten fick inte slå över i ytterlighet, då kunde den vara till skada, menade han.

Vårterminen 1912, samma år som Olympiska spelen hölls i Stockholm, var ett av uppsatsämnena i en del skolor "Betydelsen av ett sunt idrottsliv".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad