Litteraturtips
Författare: Weidhagen-Hallerdt, Margareta (f. 1927). Stockholms stadsbibliotek

Från Birger Jarl till Gustav Vasa / Margareta Weidhagen-Hallerdt

Det här kapitlet handlar om Stockholms medeltidsmuseum och livet i Stockholm under medeltiden. Vården av sjuka, Stockholms blodbad och hur Stockholm fick sitt namn, är några av de saker som det berättas om. Kapitlet innehåller många bilder, foton och kartor. 96 sidor.

Innehåll
Stockholms medeltidsmuseum
Jorden berättar
Kyrklig konst
Sigill
Stadens böcker
Bilden berättar
Helgeandshuset
Kyrkogården
Stockholms uppkomst och medeltida utveckling
Stockholms runstenar
Uppkomstsägnerna
Stocksundet – Norrström
Helgeandsholmens två öar
Östersjöhandeln under 1100-talet
Stockholms uppkomst
Namnet Stockholm
Stadskaraktär
Breven berättar
Erikskrönikan
Birger Jarl Magnusson (1250-1266)
Valdemar Birgersson (1250-1275)
Magnus Ladulås Birgersson (1275-1290)
Kyrkliga institutioner och byggnader
Klostren
Vården av sjuka, fattiga och åldringar
Magnus Eriksson (1319-1360)
Magnus Erikssons stadslag
Stockholm och dess fögderi
Stockholm i tyskarnas händer 1388-1398
Drottning Margareta (1388-1412)
Kalmarunionen 1397
Unionsbrevet
Engelbrektsfejden
Slaget på Brunkeberg 1471
Stockholms blodbad 1520
Den nya tiden
Stadslivet
Byggnadshyttan
Hamnen och utrikeshandeln
Stockholm och Hansan
Handelsvägarna
Stora huset och hantverken
Stadens styrelse
Skråhantverket
Stadslagen
De tyska köpmännen
Försvaret
Brott och straff
Källor och metoder
Naturvetenskapliga metoder

Utdrag ur Sankt Eriks årsbok 1993, Från Medeltidens Stockholm. - 1993. - S. 8-104

Uppdaterad