Fotot visar jarl Birger Magnusson snett underifrån mot en svart bakgrund.
Föremål
Tillverkare: Nilsson, Oscar. Stockholms medeltidsmuseum

Birger Jarls ansikte rekonstruerat av Oscar Nilsson

Så här såg avbildningen av Birger Jarl ut i Stockholms Medeltidsmuseums utställning 2010. Arkeologen och skulptören Oscar Nilsson har med hjälp av kriminaltekniska metoder rekonstruerat jarlen Birger Magnussons ansikte utifrån osteologiska analyser och gipsavgjutning av kraniet. Rekonstruktionen av den medeltida statsmannen gjordes utifrån det kranium som ligger begravt i Varnhems kyrka och som med stor sannolikhet tillhört Birger Jarl.

Foto: Wahlsten, Ray, Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad