Ljud
Upphov: Svenson, August (1871-1937), Norlander, Emil (1865-1935). Kungliga biblioteket

Om Stockholm vore mitt - Stockholmslåtar

Operettsångaren August Svenson sjunger Om Stockholm vore mitt i en inspelning gjord i Berlin 1905.

Texten:

Om Stockholm vore mitt

Ack om Stockholm vore mitt, mitt, mitt
vet jag vad jag gjorde jag
varje plats som nu så titt, titt, titt
rives opp, blev då i lag
intet av groparne skulle man mera se
för se jag vill ha i ro och fre' dej min vattenmokare

Men så här säger Byggnadskontoret:

Ack, om Stockholm vore mitt, mitt, mitt
som förresten det ju är
ska en enda grop det blitt, blitt, blitt
med en landgång här och där
högar av jord och grus
stängde mest varje hus
så varenda liten gatusten
lades i högar en och en

 Och så här säjer Renhållningsverket:

Ack, om Stockholm vore mitt, mitt, mitt
skulle ni en gång få se
vad som dansken kallar "Skitt, skitt, skitt"
uppå torg och gator me
aldrig ett soptag ska, mer vi behöva ta
den som ej har ben liksom en struts
drunknar mitt i gatans smuts

Och så här tillade spårvägsdirektören på Norr:

Ack, om Stockholm vore mitt, mitt, mitt
vad jag skulle då ha mått
stolparne som nu man spritt, spritt, spritt
på ett enda ställe stått
jag skulle tagit säll' Lunkan till stolpmodell
ty de stolpar som vi se, se, se
räcka ej på långt när te'

Nu kommer kyrkoherde Heüman och talar:

Ack, om Stockholm vore mitt, mitt, mitt
skulle det nog bliva bra
som ni vet så har jag stritt, stritt, stritt
för att kyrkor ska vi ha
det är min levnadsats, kyrkor på varje plats
och är platsen alltför liten, well
får man bygga ett kapell!

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad