Ljud
Upphov: Hodell, Frans (1840-1890), Svenson, August (1871-1937). Kungliga biblioteket

Stockholm nattetid - Stockholmslåtar

I en inspelning från 1905 sjunger operettsångaren August Svenson Stockholm nattetid.

Texten

Stockholm nattetid

Ack, när man är stadsbud och lunkar på gatorna kring
så får man i uppdrag som månget förunderligt ting
men fast man bär nummer och skylt uppå pannan
studerar man livet långt mer än nån annan
från morgonens rand, intill kväll'n och ibland nattetid

En yngling arbetar så trägen om da'n på kontor
han synes så hygglig, och man såsom guld honom tror
men dårskaper gör han om natten i massa'
och ofta det händer att husbondens kassa
i fickan förtöjd, får betala hans fröjd nattetid

Han löper till Blanch's och till Berns och till Varietén
ty det är på modet att nu titta på vackra ben
han öser ut pengarna på karnevaler
på utvärdshus, spelbord och lustiga baler
överallt varest han, riktigt roa sig kan nattetid

I hemmet den mannen en snålvarg, en hjärtlös tyrann
i hela Guds-dagen så puttrar och smågrälar han
med hustrun att ej hon kan hushålla riktigt
men själv på champagne och mätresser försiktigt
strör han pengar nu ut, utan knussel och prut, nattetid

Ja, så går det till ibland dem som gör natten till dag
och avundas någon dem detta, så inte gör jag
nej, lycklig man är om till simplaste läger
man går med sitt samvete orubbat äger
av passionernas strid
och kan somna i frid, nattetid

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad