Ljud
Upphov: Högstedt, Arthur (1867-1942). Kungliga biblioteket

Kungsholmsligans paradmarsch - Stockholmslåtar

Sång om ungdomsgänget Kungsholmsligan. Insjungen av okänd manlig sångare med dragspelsackompanjemang.

Visan skrevs av Arthur Högstedt 1898 och publicerades i skämtbladet Strix samma år.

Högstedt var ungsocialist och jobbade även som illustratör för tidningen Brand.

Inspelningen är gjord på fonografcylinder, sannolikt 1899. 

Texten:

Kungsholmsligans paradmarsch

Till Kungsholms tull en stjärnklar natt vi tåga
med både skåp och fjälla under arm, under arm
och under pirkan välvas mörka tankar
och ingen mäkta hindra deras gång - sicken en gång!

Till Kungholms tull vi tåga
och där vårt liv vi våga
vi dessa kväsarkvantingar tillhör
som blott för skåp och för vår fjälla dör - stekt i smör!


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad