Text

Kvartersnamn på Kungsholmen, västra delen / Carl Magnus Rosell

I artikeln behandlas västra Kungsholmens historia - framförallt avseende stadsplanering och kvartersnamn. Läs om hur de vidsträckta egendomarna Hornsberg, Kristineberg, Rålambshov och Marieberg från 1640-talet så småningom blir en del av Stockholms stads stadsplan på 1880-talet, och läs om kvartersnamnen Drakdödaren, Glädjen, Guldfasanen m.fl.

Artikeln är 3 sidor lång och kommer från Stockholms stadsarkivs DVD-produktion ”Kungsholmen” från 2005.

Utdrag ur Kungsholmen [Elektronisk resurs] / Stockholms stadsarkiv, projekt Kungsholmen. – 2005

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Förslag till Villastad å Hornsbergs norra del

Förslag till Villastad å Hornsbergs norra del

Hornsbergs villastad / Åke Abrahamsson

Hornsbergs villastad / Åke Abrahamsson

Stockholms stadsfullmäktiges handlingar 1887 angående ”förslag till ändring i Kungsholms stadsplan i syfte att å Hornsbergs egor bilda ett villaområde …”

Stockholms stadsfullmäktiges handlingar 1887 angående ”förslag till ändring i Kungsholms stadsplan i syfte att å Hornsbergs egor bilda ett villaområde …”