Ladda ner dokumentet om Hornsbergs villastad här
Text
Författare: Abrahamsson, Åke (1939-2006). Stadsmuseet i Stockholm

Hornsbergs villastad / Åke Abrahamsson

På 1870-talet lades ett förslag fram där man ville bygga en villastad på nordvästra Kungsholmen. Bolaget Tomt AB Hornsberg köpte marken 1876, och i mitten på 1880-talet presenterade man sitt förslag till villastad. År 1887 beslutade Stockholms kommunfullmäktige att ändra stadsplanen ”i syfte att å Hornsbergs egendom bilda ett villaområde”.

Bolaget lyckades dock inte sälja en enda tomt. Området låg förmodligen alltför nära fabrikerna och arbetarbostäderna på Kungsholmen. På 1930-talet ändrades stadsplanen och det tänkta villaområdet blev istället ett industriområde. Nu är området åter statt i förändring och bebyggs med bostäder.

Artikeln är 5 sidor lång och kommer från Stockholms stadsarkivs DVD-produktion ”Kungsholmen” från 2005.

Utdrag ur Kungsholmen [Elektronisk resurs] / Stockholms stadsarkiv, projekt Kungsholmen. – 2005

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad