Förslag till Villastad på Hornsbergs norra del från 1885.
Bildkonst
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Förslag till Villastad å Hornsbergs norra del

Så här kunde det ha sett ut på nordvästra Kungsholmen, om planerna på en villastad där blivit verklighet. Bolaget Tomt AB Hornsberg köpte marken 1876, och i mitten på 1880-talet presenterade man sitt förslag till villastad. Här kan du studera delar av presentationen:

1. En färglitografi från 1885 eller 1886.
2. Ett textdokument adresserat till Stockholms stadsfullmäktige – dessvärre finns endast första sidan.
3. En plankarta signerad Magnus Isaeus.
4. Förslag till villor att uppföra i villastaden.
5. Ytterligare två varianter på färglitografin här intill.

År 1887 beslutade Stockholms stadsfullmäktige att ändra stadsplanen ”i syfte att å Hornsbergs egendom bilda ett villaområde”. Bolaget lyckades dock inte sälja en enda tomt. Området låg förmodligen alltför nära fabrikerna och arbetarbostäderna på Kungsholmen.

På 1930-talet ändrades stadsplanen och det tänkta villaområdet blev istället ett industriområde. Nu (2011) är området åter statt i förändring och bebyggs med bostäder.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad