Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms stadsfullmäktiges handlingar 1887 angående ”förslag till ändring i Kungsholms stadsplan i syfte att å Hornsbergs egor bilda ett villaområde …”

På 1870-talet lades ett förslag fram där man ville bygga en villastad på nordvästra Kungsholmen. Bolaget Tomt AB Hornsberg köpte marken 1876, och i mitten på 1880-talet presenterade man sitt förslag till villastad. År 1887 beslutade Stockholms kommunfullmäktige att ändra stadsplanen ”i syfte att å Hornsbergs egendom bilda ett villaområde”. Här kan du studera beslutet i Stockholms stadsfullmäktiges handlingar. Handlingarna består av:

Beredningsutskottets utlåtande (nr 83)

Byggnadsnämndens yttrande (bihang nr 48)

Beslutssammanfattning. I sammanfattningen av 1887 års beslut i stadsfullmäktige kan du se att utlåtande 83 ”bifölls den 13 juni”.

Hur gick det sedan? Bolaget lyckades inte sälja en enda tomt. Området låg förmodligen alltför nära fabrikerna och arbetarbostäderna på Kungsholmen. På 1930-talet ändrades stadsplanen och det tänkta villaområdet blev istället ett industriområde. Nu är området åter statt i förändring och bebyggs med bostäder.

Utdrag ur Stockholms stadsfullmäktiges handlingar 1887

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad