Foto

Bondetåget 1914. Statsminister Karl Staaff talar på Kanslihusets trappa omgiven av regeringen.

Fotot publicerades i den fotografiska boken Minne från Bondetåget 1914 .

Bondetåget var en kritik mot att Staaffs regering inte satsade mer på försvaret. Här försvarar han sin ståndpunkt för några av Bondetågets deltagare. Han menade bland annat att talet om utländska agenter i Stockholm var överdrivet och det skapade onödig oro om man spred sådana rykten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bondetåget på Mynttorget framför Kanslihuset.

Bondetåget på Mynttorget framför Kanslihuset.

Ett sanningsord

Ett sanningsord

Minne från Bondetåget 1914 [Bok med fotografier]

Minne från Bondetåget 1914 [Bok med fotografier]