Foto

Frihamnen: Vinter i Frihamnen

Båten Viking från Stockholm syns till vänster i bilden.