Tecknad bild på hus och träd.
Bildkonst
Konstnär: Meyer, Friedrich, Johann (1806-1893). Utbildningsförvaltningen

"Bellmans födelsehus". Litografi i Illustrerad Tidning, nr 50 den 15 december 1866.

I tidningen pekas huset på bilden felaktigt ut som huset Carl Michael Bellman föddes i 1740. Huset på bilden byggdes antagligen först 1773. Carl Michael Bellman föddes istället i Stora Dauerska huset som egentligen låg på tomten intill. Stora Daurerska huset revs 1901.

I notisen vid bilden står:

Om man på Stockholms södermalm från Hornsgatan viker in på Maria Magdalenas kyrkogård och förbi Stagnelii och Nicanders gemensamma grafvård går snedt öfver till vestra kyrkporten, ser man straxt till venster vid Björngårds-Brungatan (f.d. Maria-Brunsgränd) ett prydligt tvåvåningars stenhus med frontespis, n:o 24, hvars märkvärdighet få personer känna till. Beläget inom qvarteret Rosendal (under gamla nummern 113), står det ännu qvar, sedan grannen nästintill gick upp i lågor vid den stora brand, som år 1759 förhärjade kyrkan och lade mer än trehundra egendomar deromkring i aska.
Inom detta hus – på vår plansch märkbarast genom gafveln – föddes Carl Michael Bellman den 4 februari 1740.

Illustrerad Tidning var ett veckomagasin med kulturell profil som kom ut i Stockholm 1855-1867. Tidningen introducerade på allvar den litografiska reportagebilden i svensk press. Tidningen finns i Kungliga Bibliotekets samlingar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad