Oljemålning med Stockholmsvy över Kungsholmen, Klara kyrka och Slottet
Bildkonst
Konstnär: Sevenbom, Johan (1721-1784). Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt från Glasbruksholmen mot Klara och Slottet

Konstnär: Sevenbom Johan (1721-1774)
Olja på duk, 1770
Mått i mm: 800x1160

I mitten av målningen ser vi en lång bro. Det är den förkortade och ombyggda nya Kungsholmsbron. Den gick från Kungsholmen till Klara i ungefär samma sträckning som nuvarande Stadshusbron. Den gamla Kungsholmsbron stod färdig 1670 och ansågs vara norra Europas längsta. 1770 byggdes den nya bron som hade en vindbro för genomfart.

Sevenbom har stått på Glasbruksholmen på Kungsholmen, ungefär där Stadshuset ligger idag. Bron är säkert en anledning till att han målat en utsikt härifrån. Men målningen skvallrar även om något annat. I förgrunden ser vi högar med stolpar. De ska pålas i strandlinjen för att bygga fundamentet till en kaj.  Arbetet med att reglera stränderna vid Klara sjö gjordes under 1770-talet. Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad