Utsikt från kornhamnstorg mot Mariatrakten
Bildkonst
Konstnär: Sevenbom, Johan (1721-1784). Stockholms stadsmuseum

Utsikt från Kornhamnstorg mot Maria och Skinnarviksbergen

Konstnär: Sevenbom Johan (1721-1784)
Olja på duk, 1785
Mått i mm: 789x1150

Detta är Sevenboms sista målning i den serie Stockholmsutsikter som beställdes till magistratsalen i Gamla Rådhuset. Sevenbom hann inte avsluta den själv utan vännen och kollegan Elias Martin fick avsluta och leverera till beställaren.

I målningen ser vi skutor som är förtöjda mot kajen vid Kornhamstorg. Det pågår arbete med att lossa lasten med tegel. Takkupor staplas i högar. En man utfordrar en häst och några kvinnor hänger tvätt. På andra sidan vattnet vid Ragvaldsbro ligger också fartyg förtöjda. Vitkalkade hus klättrar uppför Mariaberget och vid Skinnarviken speglar sig den Öbergska klädesfabriken i vattnet. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad