Utsikt mot Rådhuset (Bondeska palatset), Riddarhuset och Riddarholmen på 1700-talet.
Bildkonst
Konstnär: Sevenbom, Johan (1721-1784). Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt från Röda bodarna över Rådhuset (Bondeska palatset), Riddarhuset och Riddarholmen

Konstnär: Sevenbom Johan (1721-1784)
Material och teknik: Olja på duk
Mått i mm: 790x1150

Konstnären har stått ungefär på den plats där nuvarande Tegelbacken ligger. Intill ligger kvarteret Röda bodarne som har fått sitt namn efter de spannmålsmagasin som tidigare låg här. Vid kajen lade båtar till med till leveranser från mälardalsbönderna.

Det vi ser i förgrunden är lossning av ett stort lass med hö som ett fartyg har fraktat. Ännu ett fartyg med hö ligger och väntar strax till vänster i bilden. Det gick åt mycket hö i Stockholm eftersom all trafik förutom båttrafik utgjordes av hästar. På kajen står två parmar, stadens hömått, där innehållet i lasten vägs. Längst till vänster i bild ser vi en hissanordning där höet hissas upp på höloftet.

Utsiktspunkten är vald för att den ger målningen en livlig förgrund. Det händer saker och människor ses i arbete. Samtidigt ger det en vattenspegel och en bra utsikt mot Rådhuset för vilken målningen var tänkt. Kompositionen är typisk för Sevenbom som på beställning gjorde 15 stockholmsutsikter mellan åren 1761–1785. I magistratsalen skall den färdiga målningen nu tillfogas till de tre redan befintliga i serien.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad