Handskrivet brev
Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anonym angivelse av tolv kvinnor till polisens prostitutionsavdelning, den 27 augusti 1867

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de genomgå regelbundna gynekologiska kontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till Sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid besiktningsbyrån och kom till kontrollerna. Det här brevet är från en anonym hyresgäst som hävdar att tolv prostituerade kvinnor bor granne med honom eller henne. Så här skriver hyresgästen:

Stockholm den 27 Aug 1867

Herr Polis-Intendent!

I anledning af de oordningar, som nästan hvarje natt passera, i och omkring Bryggaregatan på norr; får jag härmed fästa Herr Polis-Intendentens uppmärksamhet på detta oskick, hvars upphof härleder sig ifrån huset No 9 nämnde gata, hvarest icke mindre än ”tolf” prostituerade qvinspersoner inhysas I afvaktan på rättelse uti härmed angifne förhållande, hvaraf närboendes personliga och husliga frid, ofta blifvit störd, har jag med största högaktning äran teckna

Störd Hyresgäst


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad