Handskrivet brev
Text
Författare: Moberg, Nikoline. Stockholms stadsarkiv

Fastighetsägare Nikoline Moberg vill att polisen ingriper mot kvinnor i hennes egendom

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de genomgå regelbundna gynekologiska läkarkontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till kurhuset Eira på Kungsholmen för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till Sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån och dök upp på kontrollerna. Här är det Nikoline Moberg som vill att polisen ska ingripa mot ”lättfärdiga” kvinnor i hennes hus:

Till Kongl. Poliskammaren,
anhålles ödmjukast det Polismyndigheten i min egendom Nr 14 B vid Clara Norra Kyrkogata och 9 vid Bryggaregatan täckes göra en noga granskning och om möjligt söka utrota och härifrån afvisa den mängd af lättfärdiga qvinnor som härstädes uppehålla sig, hvilket torde vara af högsta vigt, medan dessa personer lägger hinder för all ordning inom egendomen både med Portarne o.s.v. samt för öfrigt medföre för hyresgäster och andra det oerhördaste obehag.
Stockholm den 16 Augusti 1869
Nikoline Moberg


Du kan läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den längre ned på sidan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad