Danviken, kopia av Hofstedts karta 1848
Karta

Danviken, kopia av Hofstedts karta 1848

Kartan visar Danvikens hospital 1848 med husen och dess funktioner tydligt utmärkta.

Det här är en kopia av en karta från 1848. Originalet är ritat av H.P. Hofstedt. Kopian finns på Stockholms stadsmuseum medan originalet finns på Danvikshem.

I boken Herrström, Per-Åke, En berättelse om Danviks hospital under mer än 450 år från 2009, kan du studera originalet på sidorna 30-31. Originalet syns ockå på fotografiet "Danvikshemsvägen 8, Danviks Hem ..." 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Danvikshemsvägen 8, Danviks Hem. Utställning i posthallen i samband med Danvikens 400 årsjubileum. Antikvarie Martin A. Ohlsson visar P. A. Hofstedts karta över Danviken från 1848

Danvikshemsvägen 8, Danviks Hem. Utställning i posthallen i samband med Danvikens 400 årsjubileum. Antikvarie Martin A. Ohlsson visar P. A. Hofstedts karta över Danviken från 1848